Drugi krug Natječaja za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2018.

Objavljen je drugi krug Natječaja za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2018.

Prijave na natječaj predaju se do zaključno 11. svibnja 2018. godine.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta (pod Dokumenti > Pravilnici).

Obrazac se može preuzeti i na web-stranici Fakulteta www.ffzg.unizg.hr).

PONOVLJENA OBAVIJEST STUDENTIMA U IZVANNOMINALNOM TRAJANJU STUDIJA – HITNO

Studenti koji upisuju izvannominalne godine studija i ne moraju više upisivati/slušati kolegije nego samo moraju položiti ispite i obraniti završne/diplomske radove, moraju regulirati svoj status u Studentskoj službi u razdoblju od 16. ožujka 2018. do 13. travnja 2018. (IZVANNOMINALNI UPIS).

Podsjećamo da je zakonski regulirano maksimalno trajanje preddiplomskog studija šest godina (odnosno osam godina za 4+1 studij), a diplomskog četiri godine i da se nakon tog razdoblja gubi pravo studiranja na istom studijskom programu. Dakle, ne radi se samo o gubitku studentskih prava, nego o završetku zakonske mogućnosti studiranja na istom studijskom programu.

Stoga upozoravamo generaciju studenata koja je preddiplomski studij (3+2) upisala akademske godine 2012/2013 da im pravo studiranja traje maksimalno do 30. rujna 2018. i da ga po zakonu nije moguće produljivati. Isto vrijedi za generaciju studenata diplomskog studija koja je diplomski upisala 2014/2015 godine.

Sve studentske obveze, uključujući obranu diplomskog rada, moraju biti izvršene PRIJE tog datuma.

 

Za studente studija 4+1, preddiplomskoj generaciji 2010/2011 sva prava ističu 30. rujna 2018.