Obavijest za studente Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija

Studenti Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija moraju što je prije moguće obaviti proceduru završetka preddiplomskih studija! Hodogram za završavanje preddiplomskih studija nalazi se na ovoj poveznici. 

Molimo studente/pristupnike koji su obavili svoju online prijavu za upis u 1. godinu diplomskih studija da odmah nakon te prijave za upis i polaganja zadnjeg ispita/obaveze bez odlaganja završe sve korake prema navedenom hodogramu završavanja preddiplomskih studija!

Odluka o uvjetima za upis na diplomski studij fonetike i o razlikovnim predmetima (za pristupnike koji nisu završili preddiplomski studij fonetike)

Vijeće Odsjeka za fonetiku na sjednici održanoj 9. travnja 2018. donijelo je odluku da je uvjet za upis diplomskog studija fonetike (smjerovi: Govorništvo, Rehabilitacija slušanja i govora, Znanstveno usmjerenje fonetike) jednak kao prethodnih godina, tj. završen sveučilišni preddiplomski studij (minimalno 180 ECTS-a) iz humanističkih, društvenih, umjetničkih, tehničkih, interdisciplinarnih i drugih područja znanosti.

Glavni je kriterij za upis na diplomski studij fonetike ukupan uspjeh na preddiplomskom studiju (prosjek svih ocjena). Prema potrebi i u slučaju da je broj zainteresiranih veći od kvote, razredbeni postupak za upis na diplomski studij fonetike može uključiti i evaluaciju putem intervjua s pristupnicima te dobivene nagrade i druge aktivnosti pristupnika koje su povezane s uspjehom na preddiplomskom studiju.

Razlikovni predmeti – smjer Govorništvo:

Akustička fonetika

Ortoepija hrvatskog jezika I + Govorne vježbe

Opća fonetika

Ortofonija

Govorništvo

Razlikovni predmeti – smjer Rehabilitacija slušanja i govora te Znanstveno usmjerenje fonetike:

Akustička fonetika

Ortoepija hrvatskog jezika I + Govorne vježbe

Opća fonetika

Razvoj govora

Slušanje i govor

Ova Odluka primjenjuje se na sve studente koji su upisani na diplomski studij fonetike.

Studentima koji su upisani na smjer Govorništvo ukida se obveza polaganja kolegija Razvoj govora, a studentima koji su upisani na diplomski studij fonetike smjer Rehabilitacija slušanja i govora te Znanstveno usmjerenje fonetike ukida se obveza polaganja kolegija Ortofonija.