Dr. sc. Nađa Runjić – obavijest o nastavi na kolegiju Audiologija i spaciocepcija

– anketiranje Sveučilišta za Kolegij Audiologija i spaciocepcija će se  provesti 25.01.2019. u stanci nastave, u 15 h te je obavezno prisustvovanje nastavi kako bi se anketa mogla provesti.

–  nadoknada nastave – Vježbe – elektroencefalografija, vidni evocirani potencijali, cerebralna kartografija – samo za studente koji nisu obavili vježbe! – održat će se 18.01.2019. (petak) u 11,15 do 12,45 h, Neurofiziološki laboratorij Odjela medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG, prizemlje, laboratorij br. 15, ing O. Vasiljević.

– vježbe – Funkcionalna dijagnostika slušanja – Z. Sabljar, prof., soba 5, II. kat Odjela medicinske dijagnostike i rehabiitacije Poliklinike SUVAG održat će se u okviru redovite nastave 18.01.2019. u dva termina 14.00-14.45 h i 14.45 do 15.30 (dvije skupine). Prisustvo vježbama je obvezno!

Poziv na eksperiment!

Dragi kolege i kolegice,

ovim putem vas pozivam na istraživanje Spolne razlike u percepciji emocija koje provodim u sklopu kolegija Research into speech perception pod vodstvom prof. dr. sc. Vesne Mildner.

U istraživanju mogu sudjelovati svi studenti fonetike. Za dolazak i sudjelovanje dobit ćete pola eksperimentalnog sata.

Istraživanje će se provesti u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. godine u prostoriji B320.

Eksperiment će se provesti u dvije grupe: prva s početkom u 16:00 sati, a druga s početkom u 16:30 sati.

Ukoliko želite sudjelovati, molim vas da se javite na mail maria.dezeljin@gmail.com

Poziv na eksperiment!

Dragi kolege i kolegice,

ovim putem vas pozivam na istraživanje Akustička i perceptivna analiza sisačkoga i varaždinskoga govora koje provodim u sklopu kolegija Research into speech perception pod vodstvom prof. dr. sc. Vesne Mildner.

U istraživanju mogu sudjelovati studenti prve i druge godine preddiplomskog studija fonetike. Za dolazak i sudjelovanje dobit ćete pola eksperimentalnog sata.

Istraživanje će se provesti u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. godine u prostoriji B320.

Eksperiment će se provesti u dvije grupe: prva s početkom u 17:00 sati, a druga s početkom u 17:45 sati.

Ukoliko želite sudjelovati, molim vas da se javite na mail dkolaric@ffzg.hr.

Dora Kolarić

Poziv na sudjelovanje u istraživanju

Drage studentice i studenti!

Pozivamo vas na istraživanje pod nazivom “Detekcija neizvornih govornika” u trajanju od 20 minuta. Istraživanje će se održati u ponedjeljak, 14.1. u prostoriji B320 u terminima 15:00-15:30 i 15:30-16:00. Istraživanje će provoditi Dino Medvedec u sklopu kojegija Research into speech perception, a potpis za sudjelovanje studenti će moći dobiti kod prof.dr.sc. Vesne Mildner. Broj dobivenih sati za sudjelovanje je pola sata.

Studenti se mogu javiti na mail: dimedved@ffzg.hr

Poziv na sudjelovanje u istraživanju

Dragi studenti i studentice!

Pozivamo vas na istraživanje pod nazivom “Istraživanje percepcije sintetski proizvedenog govora” u trajanju od 40 minuta. Istraživanje će se održati 11. siječnja 2019. (petak) u prostoriji B-320 u terminima: 13:30 h – 14:15 i 14:15 – 15:00. Istraživanje će provoditi  Ivana Kelemen u sklopu kolegija Istraživanje percepcije govora, a potpis za sudjelovanje studenti će moći dobiti kod prof.dr.sc. Vesne Mildner. Broj dobivenih sati za sudjelovanje je jedan sat.

Studenti se mogu prijaviti na mail: ivana.kelemen6@gmail.com

Poziv na sudjelovanje u istraživanju

 

Dragi studenti i studentice!

Pozivamo vas na istraživanje pod nazivom “Istraživanje slobodnih semantičkih asocijacija” u trajanju od pola sata. Istraživanje će se održati 18. prosinca 2018. u prostoriji B-315 u terminima: 13:00 h – 13:30 i 13:30 – 14:00. Istraživanje će provoditi  Ivana Biondić u sklopu kolegija Istraživanje percepcije govora, a potpis za sudjelovanje studenti će moći dobiti kod prof.dr.sc. Vesne Mildner. Broj dobivenih sati za sudjelovanje je pola sata.

Studenti se mogu prijaviti na mail: ivbiondi@ffzg.hr